Choinka w lesie
Maria Konopnicka

„A kto tę choinkę
zasiał w ciemnym lesie?”
„Zasiał ci ją ten wiaterek,
co nasionka niesie”.

„A kto tę choinkę
ogrzał w ciemnym boru?”
„Ogrzało ją to słoneczko
z niebieskiego dworu”.

„A kto tę choinkę
poił w ciemnym gaju?”
„Jasne ją poiły rosy
i woda z ruczaju”.

„A kto tę choinkę
wyhodował z ziarna?”
„Wychowała ją mateńka,
ziemia nasza czarna!”