Ogródek
Maria Konopnicka

W naszym ogródeczku
Są tam śliczne kwiaty:
Czerwone różyczki
I modre bławaty.

Po sto listków w róży,
A po pięć w bławacie;
Ułożę wiązankę
I zaniosę tacie.

A tata się spyta:
„Gdzie te kwiaty rosną?”
„W naszym ogródeczku,
Gdziem je siała wiosną”.