Ptaszki w klatce
Ignacy Krasicki

„Czegoż płaczesz? - staremu mówił czyżyk młody -
Masz teraz lepsze w klatce, niż w polu wygody”.
„Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę;
Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę”.