Ancy pancy
Wyliczanki i rymowanki

Ancy pancy, chust glanc,
Amal udy, amal anc.
Erwas perwas, koperwas,
Ty, zajączku, zmykaj w las.