Balon pękł
Wyliczanki i rymowanki

Sęk, pęk, balon pękł,
A z balona wyszła wrona
Bardzo mądra i uczona.
Jak jej dasz na imię?
(na przykład:)
K - l - e - m - e - n - t - y - n - a,
Jak nie on, no to ty!