Było morze
Wyliczanki i rymowanki

Było morze, w morzu kołek,
A na kolku byl wierzcholek,
Na wierzchołku siedział zając
I nogami przebierając, śpiewał tak:
Było morze, w morzu kołek…