Deo riki tiki
Wyliczanki i rymowanki

WERSJA 1:
Amse kadamse flore,
Omade omade,
Omadeo deo riki tiki,
Deo deo riki tiki,
Raz dwa trzy!

WERSJA 2:
Amse kadamse flore,
Omade omade,
Omadeo deo riki tiki,
Deo deo riki tiki,
Łan tu sri!

WERSJA 3:
Amse kadamse flore,
Omade omade,
Omadeo deo riki tiki,
Deo deo riki tiki,
Łan tu fri!

WERSJA 4:
Amse adamse a flore,
O made o made o madeo,
Deo riki tiki,
Deo deo myszka miki,
Raz dwa trzy….

WERSJA 5:
Ąse madąse flore,
Ąse madąse flore,
Deo deo riki tiki,
Deo deo riki tiki,
One, two, three!