Deszczyk
Wyliczanki i rymowanki

WERSJA 1:
Deszczyk kropi, słońce świeci,
Baba-Jędza masło kleci.
A bodaj go nie skleciła,
Świnkom za płot wyrzuciła!

WERSJA 2:
Deszczyk pada, słońce świeci,
Czarownica masło kleci,
Czarownica masło kleci,
Deszczyk pada, słońce świeci.
Co ukleci, wnet zajada,
Myśli, że to czekolada.
Zaraz ciebie poczęstkuje,
Jeśli masz w dzienniku dwóje.
Masz? Wy-pa-dasz!