Idzie kaczka
Wyliczanki i rymowanki

Zieloną doliną idzie kaczka,
Idzie kaczka nieboraczka,
Gdyby jeszcze jedna szła,
Nie byłaby para zła,
Kwa, kwa, kwa,
Nie byłaby para zła.