Jedzie pan
Wyliczanki i rymowanki

WERSJA 1:
Jedzie, jedzie pan, pan,
Na koniku sam, sam.
Za nim jedzie chłop, chłop,
Na koniku hop, hop!
Jedzie, jedzie ba-ba
I z konika spa-da!

WERSJA 2:
Jedzie, jedzie pan, pan,
Na koniku sam, sam,
A za panem chłop, chłop,
Na koniku hop, hop!
A za chłopem żyd, żyd,
Na koniku hyc, hyc!