Pałka, zapałka
Wyliczanki i rymowanki

WERSJA 1:
Pałka, zapałka, dwa kije,
Kto się nie schowa, ten kryje!

WERSJA 2:
Pałka, zapałka, dwa kije,
Kto się nie schował, ten kryje!

WERSJA 3:
Pałka, zapałka, dwa kije,
Kto się nie schowa ten kryje:
Raz, dwa, trzy, … dziesięć.

WERSJA 4:
Pałka, zapałka, dwa kije,
Kto się nie schowa, ten kryje.
Raz, dwa, trzy, … dziesięć.
Zamykam budkę i wychodzę!