Pingi ligi
Wyliczanki i rymowanki

Pingi ligi
Legu migi,
Woda, kwas!
Ty, jastrzębiu,
Leć no w las!