Pucu, pucu
Wyliczanki i rymowanki

WERSJA 1:
Pucu, pucu! Chlastu, chlastu!
Nie mam rączek jedenastu,
Tylko mam dwie rączki małe,
Do zabawy doskonałe.

WERSJA 2:
Pucu, pucu! Chlastu, chlastu!
Nie mam rączek jedenastu,
Tylko mam dwie rączki małe,
Lecz do pracy doskonałe.