Siała baba mak
Wyliczanki i rymowanki

WERSJA 1:
Siała baba mak,
Nie wiedziała jak,
A dziad wiedział,
Nie powiedział,
A to było tak…

WERSJA 2:
Siała baba mak.
Nie wiedziała jak.
Dziadek wiedział,
Nie powiedział,
A to było tak…

WERSJA 3:
Siała baba mak,
Nie wiedziała jak,
A dziad wiedział,
Nie powiedział
I za karę
W kuble siedział.