Siedzi świnia na moście
Wyliczanki i rymowanki

Siedzi świnia na moście
I obgryza paznokcie.
Ile ich obgryzła?