Smaczne sery
Wyliczanki i rymowanki

WERSJA 1:
Jeden, dwa – Jacek ma,
Trzy, cztery – smaczne sery,
Pięć, sześć – chciał je zjeść,
Siedem, osiem – spotkał Zosię,
Dziewięć, dziesięć – schował w kieszeń.

WERSJA 2:
Jeden, dwa - Janek ma,
Trzy, cztery - smaczne sery,
Pięć, sześć - chciał je zjeść,
Siedem, osiem - spotkał Zosię,
Dziewięć, dziesięć - wsadził w kieszeń.