Trzy Japonki
Wyliczanki i rymowanki

WERSJA 1:
Były sobie trzy Japonki:
Cypka, Cypka Drypka,
Cypka Drypka Pimpamponi,
Było sobie trzech Japonów:
Cap, Capcarap, Capcarap Limpamponi.
Cap poślubił Cypkę, Capcarap - Cypkę Drypkę,
Capcarap Limpamponi - Cypkę Drypkę Pimpamponi.

WERSJA 2:
Było sobie trzech Japońców:
Samsa, Samsa Ramsa i Samsa Ramsa Ram Pam Poni.
Były sobie trzy Japonki.
Sibka, Sibka Ribka i Sibka Ribka Ram Pam Poni.
I mieli dzieci.
Samsa z Sibką mieli Fudżi.
Samsa Ramsa z Sibką Ribką mieli Fudżi Rudżi.
A Samsa Ramsa Ram Pam Poni
Z Sibką Ribką Ram Pam Poni
Mieli Fudżi Rudżi Ram Pam Poni.

WERSJA 3:
Żyli sobie trzej Chińczycy:
Jangcy, Jangcy-Drangcy, Jangcy-Drangcy-Droń.
Żyły były trzy Japonki: Cypka, Cypka-Drypka,
Cypka-Drypka-Limpompoń.
Dnia pewnego się pobrali: Jancy z Cypką,
Jangcy-Drangcy z Cypką-Drypką,
Jangcy-Drangcy-Droń z Cypką-Drypką-Limpompoń.
No a potem mieli dzieci: Jancy z Cypką - Szacha,
Jangcy-Drangcy z Cypką-Drypką - Szach-Szaracha,
Jangcy-Drangcy-Droń z Cypką-Drypką-Limpompoń -
Szach-Szaracha-Droń.