Ciuciubabka
Wyliczanki i rymowanki

A ta mała ciuciubabka,
Czujne uszko, czujna łapka,
Po omacku chodzi,
Czujną łapką wodzi…